ŞUBAT SAYISI BAYİDE!

ABONE OL SATIN AL

Abone Bilgilendirme

ABONELERİMİZ İÇİN KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Sayın Abonemiz,

7 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca sizleri aşağıdaki hususlarda bilgilendirmek isteriz:

KVKK uyarınca; Veri Sorumlusu sıfatıyla abonelik ilişkisinin kurulması amacıyla sınırlı ve ölçülü olacak şekilde sizlerden talep ettiğimiz ve açık rızanızla paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizin, size verilen hizmetin devamı ve iyileştirilmesi, satış, pazarlama ve benzeri amaçlı olarak ticari iletişim yapılabilmesi ve aboneliğinizin devam etmesi amaçlarıyla ve kişisel verilerin işlenmelerini gerektiren başkaca amaç ve hukuki sebepler çerçevesinde, kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, yeniden düzenlenecek olduğunu; KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda, yasal düzenlemeler uyarınca veri işlenme amacı ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak bu kişisel verilerin kamu tüzel kişileri, bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimize, başta “National Geographic” ve “National Geographic Kids” isimli dergilerin lisans sahibi olan “National Geographic Partners LLC” ve yetkilendirdiği kişiler olmak üzere, Şirketimiz Doğuş Yayın Grubu A.Ş.’nin faaliyetlerini yürütmek üzere ilgili sözleşmeler kapsamında hizmet aldığı, işbirliği yaptığı ve kişisel verilerinizin muhafazası, yetkisiz erişimlerin önlenmesi ve hukuka aykırı olarak işlenmelerini önlemek gibi veri güvenliği tedbirlerinin alınmasında bizimle müşterek ve müteselsil sorumlu olan yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere, KVKK’nın öngördüğü hallerde ve koşullarda aktarılabilecek, devredilebilecek ve KVKK’da sayılan sair şekillerde işlenebilecek olduğunu bildiririz.

İşlenen kişisel verilerinizin neler olduğunu ve işlenip işlenmediğini, işleme amacı doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir, verileriniz işlenmişse bu hususta bilgi talep edebilir, yurt içi veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilir, eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise veya işlenen kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik olması durumunda bu verilerinizin düzeltilmesini, değiştirilmesini, güncellenmesini, KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini, bu işlemlerin (eksik veya yanlış işlenen kişisel verileriniz söz konusu ise, bu verilerinizin düzeltilmesini ve KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini) kişisel verilerin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini talep edebilir; işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir ve kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. Bu kapsamdaki haklarınızı KVKK md. 13/f.1 uyarınca aşağıdaki kanallar üzerinden kullanabilirsiniz:

1. kisiselveri@dogusdergi.com isimli e-posta adresine, size ait güvenli elektronik imzanız ile imzalanmış bir e-posta ile başvurabilirsiniz (aynı zamanda tarafımıza hitaben yazdığınız “word” veya “pdf” formatındaki bir dosyayı da güvenli e-imza ile imzalayabilirsiniz) veya

2. Şirketimiz’in mevcut kayıtlı e-posta adresine (dogusyayingrubu@hs03.kep.tr), size ait kayıtlı e-posta adresinizden, güvenli elektronik imzanız ile imzalanarak başvuru yapabilirsiniz veya

3. Kargo ile yine ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile Şirketimiz’in merkez adresine başvuru yapabilirsiniz veya

4. Abonelik ilişkisi gereği beyan ettiğiniz, sistemimizde kaydettiğimiz e-posta adresiniz üzerinden kisiselveri@dogusdergi.com isimli e-posta adresine e-posta ile başvuru yaparak talebinizi iletebilirsiniz.

Kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda; web sitemiz, e-posta veya çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla toplanabilir. Bu bilgilendirme metni, http://www.nationalgeographic.com.tr/ uzantılı web sitemizde yer alan Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’nın eki ve ayrılmaz parçasıdır.

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla.

GİRİŞ YAP

Kullanıcı adı ve şifrenizle giriş yapabilirsiniz.

Şifremi Unuttum Üye Olmak İstiyorum

İletişim İzni Koşullarını okudum, kabul ediyorum.
Zaten üyeyim

Lütfen kayıtlı email adresinizi giriniz.

Geri Dön

VEYA