Editor in Chief

National Geographic

Main interests:

Marine Biology, Ocean Exploration, Rain Forests, Global Warming

More About Nick

Author Articles

Çöpün Sonu

Atıksız bir dünya kucağa imkansız gibi gelebilir. Ancak, kaynakların tutumlu kullanıldığı ve eldeki materyalin durmaksızın geridönüşüme girdiği bir döngüsel ekonomi vizyonu, günümüzde...

Öncü Kâşif Kadınlar

Bu kadınlar yaşadıkları zorlu dönemlerde tuğla üzerine tuğla yerleştirdiler ve yeni kuşak National Geographic kâşiflerine uzanan yolu işte böyle inşa ettiler...

Kültür mü, Suistimal mi?

Japon şebeklerinin kültürel bir sembol olarak ülkede köklü bir geçmişleri var. Ancak günümüz Japonya'sında sirk benzeri gösterilerde kullanılmaları karşısında eleştiri dozu giderek...

Sokak Köpekleri

Sokak köpekleri, insan jestlerini anlama konusunda doğal bir yeteneğe sahip. Yazı: Liz LangleyFotoğraf: ANNATAMILA/iSTOCK İnsanlar olarak...

Mart 2020

Çöpün Sonu Arı Sırları Chibok Kızları Kültür mü, Suistimal mi?

Arı Sırları

Fotoğrafçı, bahçesinde bir arı oğulu yarattı ve ortaya, arıların kendilerini nasıl savundukları, nasıl ısınıp serinledikleri ve nasıl sosyalleştiklerini anlatan benzersiz görseller çıktı.