Mayıs 2019

BENZER MAKALELER

Popüler Makaleler

Geleceğin Geldiğini Gösteren 18 Gerçeküstü Kent Fotoğrafı

2050 yılına gelindiğinde dünya nüfusunun dörtte üçü kentlerde yaşıyor olacak. Peki yeni metropoller neye benzeyecek? Daha yoğun ve yüksek olacakları kesin, ancak aynı zamanda...

Ocak 2017

Cinsiyet ve Ötesi Kız Çocukları ve Tehlikeli Yaşamları Erkek Olmak Amerikan Kızları

Destansı Göçler

Göçmen kuşların üstesinden geldiği akıl almaz yolculuklar –ve insanoğlunun bu yolculukları iyice zorlaştıran eylemleri– hakkında artık daha fazlasını biliyoruz. Yeni Zelanda’daki Thames...