Türkiye’nin Kuruyan Gölleri

BENZER MAKALELER

Aşırı su kullanımı ve beslendikleri derelere yapılan barajlar, atık suların yol açtığı ötrofikasyon ve son yıllarda bunlara eklenen iklim değişikliği Anadolu’nun göllerini tehdit ediyor.

Popüler Makaleler

Evrim Hakkında Birkaç Şey

Yeni bulunan Homo naledi fosilleri evrimi tekrar gündeme taşıdı. Konuşmaları bir zemine oturtabilmek için insan evrimiyle ilgili temel soruları derledik. Aile ağacımızın en yeni...

Mayıs 2019

Leonardo'nun Ölümsüz Dehası Küçük Parça, Dev Sorun Mozambik'te Yeni Bir Başlangıç Ateşe Atlayanlar

Afrika’nın İlk Metropolü

Nijerya’yı kıtanın en büyük ekonomisi haline getiren başkenti Lagos, Afrika metropolleri arasındaki ilk yerini nasıl aldı? DavId Adeoti 15 yaşındayken işçi semti Satellite...